Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :12-12-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
12-12-19
11-12-1952,20,81,19,85,48,29,88Ăn đề 85180
10-12-1973,70,05,10,32,84,21,97Trượt175
09-12-1926,05,49,67,46,52,53,76Ăn đề 76177
08-12-1940,66,22,52,47,48,59,38Ăn đề 40184
07-12-1938,45,73,92,59,13,29,63Ăn đề 38177
06-12-1998,04,78,97,37,55,86,72Trượt193
05-12-1938,26,28,87,00,17,67,30Ăn đề 67176
04-12-1962,05,37,48,70,82,21,19Ăn đề 19162
03-12-1938,68,67,18,46,58,48,82Trượt175
02-12-1993,03,36,56,07,23,64,34Trượt185
01-12-1931,36,73,97,89,16,87,00Ăn đề 87168
30-11-1918,90,97,96,10,47,26,58Ăn đề 96197
29-11-1940,30,03,12,00,78,97,68Ăn đề 03178
28-11-1991,87,04,32,54,60,48,99Ăn đề 32183
27-11-1913,60,57,98,79,11,57,89Ăn đề 57175
26-11-1963,90,85,31,91,71,56,26Ăn đề 31166
25-11-1929,79,24,55,94,06,87,68Ăn đề 68185
24-11-1966,16,46,82,87,81,28,08Trượt177
23-11-1983,36,76,88,86,32,82,21Ăn đề 36193
22-11-1978,64,72,98,85,80,00,93Ăn đề 78165
21-11-1955,17,07,48,15,33,90,39Ăn đề 15177
20-11-1940,09,20,45,71,19,90,83Trượt187
19-11-1950,04,14,55,66,91,42,62Ăn đề 42150
18-11-1980,69,12,77,73,83,30,45Trượt156
17-11-1900,32,28,69,05,45,41,48Ăn đề 00156
16-11-1943,49,18,25,75,73,80,82Ăn đề 82188
15-11-1946,42,20,53,29,79,13,75Trượt196
14-11-1943,85,27,09,86,55,58,64Ăn đề 58178
13-11-1948,23,18,25,46,14,88,67Ăn đề 18175
12-11-1905,98,50,90,44,48,97,49Ăn 44153
11-11-1958,89,01,65,27,16,16,03Ăn đề 16175
10-11-1900,82,68,10,27,98,02,16Ăn 10165
09-11-1912,72,02,86,64,49,44,26Ăn đề 02150