Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Chốt số đẹp hôm nay ngày :23-01-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
23-01-20 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
22-01-20Đồng Nai: 870,873,
Cần Thơ: 743,185,
Sóc Trăng: 893,130
Trượt617
21-01-20Bến Tre: 500,264,
Vũng Tàu: 170,493,
Bạc Liêu: 747,057
Trúng 500 Bến Tre,
Trúng 170 Vũng Tàu,
Trúng 747 Bạc Liêu
465
20-01-20TP HCM: 333,265,
Đồng Tháp: 183,950,
Cà Mau: 783,716
Trúng 333 TP HCM,
Trúng 183 Đồng Tháp,
Trúng 783 Cà Mau
411
19-01-20Tiền Giang: 919,389,
Kiên Giang: 662,299,
Đà Lạt: 023,363
Trúng 662 Kiên Giang,
Trúng 023 Đà Lạt
584
18-01-20TP HCM: 653,802,
Long An: 602,631,
Bình Phước: 804,207,
Hậu Giang: 462,636
Trúng 653 TP HCM,
Trúng 804 Bình Phước,
Trúng 462 Hậu Giang
563
17-01-20Vĩnh Long: 564,173,
Bình Dương: 661,855,
Trà Vinh: 065,279
Trúng 564 Vĩnh Long,
Trúng 661 Bình Dương,
Trúng 065 Trà Vinh
600
16-01-20Tây Ninh: 481,244,
An Giang: 487,075,
Bình Thuận: 398,964
Trúng 481 Tây Ninh,
Trúng 487 An Giang,
Trúng 398 Bình Thuận
405
15-01-20Đồng Nai: 704,524,
Cần Thơ: 667,380,
Sóc Trăng: 712,540
Trúng 704 Đồng Nai,
Trúng 712 Sóc Trăng
348
14-01-20Bến Tre: 010,640,
Vũng Tàu: 086,596,
Bạc Liêu: 511,045
Trúng 010 Bến Tre,
Trúng 086 Vũng Tàu,
Trúng 511 Bạc Liêu
770
13-01-20TP HCM: 662,307,
Đồng Tháp: 239,137,
Cà Mau: 069,506
Trúng 662 TP HCM,
Trúng 069 Cà Mau
599
12-01-20Tiền Giang: 140,388,
Kiên Giang: 952,525,
Đà Lạt: 598,423
Trúng 952 Kiên Giang,
Trúng 598 Đà Lạt
733
11-01-20TP HCM: 705,184,
Long An: 629,537,
Bình Phước: 635,154,
Hậu Giang: 172,089
Trúng 705 TP HCM,
Trúng 629 Long An,
Trúng 635 Bình Phước
566
10-01-20Vĩnh Long: 356,208,
Bình Dương: 406,410,
Trà Vinh: 230,538
Trúng 356 Vĩnh Long,
Trúng 406 Bình Dương
527
09-01-20Tây Ninh: 706,668,
An Giang: 091,095,
Bình Thuận: 922,619
Trúng 706 Tây Ninh,
Trúng 091 An Giang,
Trúng 922 Bình Thuận
699
08-01-20Đồng Nai: 025,255,
Cần Thơ: 162,138,
Sóc Trăng: 092,880
Trúng 025 Đồng Nai,
Trúng 092 Sóc Trăng
621
07-01-20Bến Tre: 908,228,
Vũng Tàu: 455,135,
Bạc Liêu: 645,056
Trúng 908 Bến Tre,
Trúng 455 Vũng Tàu
480
06-01-20TP HCM: 470,991,
Đồng Tháp: 676,528,
Cà Mau: 611,555
Trúng 470 TP HCM,
Trúng 676 Đồng Tháp,
Trúng 611 Cà Mau
582
05-01-20Tiền Giang: 554,890,
Kiên Giang: 177,087,
Đà Lạt: 736,449
Trúng 554 Tiền Giang,
Trúng 177 Kiên Giang,
Trúng 736 Đà Lạt
391
04-01-20TP HCM: 331,877,
Long An: 563,214,
Bình Phước: 775,261,
Hậu Giang: 472,433
Trúng 331 TP HCM,
Trúng 563 Long An,
Trúng 775 Bình Phước,
Trúng 472 Hậu Giang
630
03-01-20Vĩnh Long: 972,469,
Bình Dương: 075,284,
Trà Vinh: 167,402
Trúng 972 Vĩnh Long,
Trúng 075 Bình Dương,
Trúng 167 Trà Vinh
407
02-01-20Tây Ninh: 758,587,
An Giang: 009,959,
Bình Thuận: 800,828
Trúng 758 Tây Ninh,
Trúng 009 An Giang,
Trúng 800 Bình Thuận
593
01-01-20Đồng Nai: 019,990,
Cần Thơ: 338,772,
Sóc Trăng: 758,986
Trúng 758 Sóc Trăng544
31-12-19Bến Tre: 192,141,
Vũng Tàu: 846,904,
Bạc Liêu: 081,759
Trúng 192 Bến Tre,
Trúng 846 Vũng Tàu,
Trúng 081 Bạc Liêu
590
30-12-19TP HCM: 092,541,
Đồng Tháp: 299,661,
Cà Mau: 408,171
Trúng 092 TP HCM,
Trúng 299 Đồng Tháp,
Trúng 408 Cà Mau
511
29-12-19Tiền Giang: 701,562,
Kiên Giang: 533,179,
Đà Lạt: 034,587
Trúng 701 Tiền Giang,
Trúng 034 Đà Lạt
516
28-12-19TP HCM: 969,044,
Long An: 123,586,
Bình Phước: 096,925,
Hậu Giang: 745,864
Trúng 969 TP HCM,
Trúng 096 Bình Phước,
Trúng 745 Hậu Giang
623
27-12-19Vĩnh Long: 077,419,
Bình Dương: 406,413,
Trà Vinh: 583,874
Trúng 077 Vĩnh Long,
Trúng 406 Bình Dương,
Trúng 583 Trà Vinh
507
26-12-19Tây Ninh: 427,540,
An Giang: 916,918,
Bình Thuận: 933,433
Trúng 427 Tây Ninh,
Trúng 916 An Giang,
Trúng 933 Bình Thuận
502
25-12-19Sóc Trăng: 972,753,
Đồng Nai: 978,970,
Cần Thơ: 816,280
Trúng 978 Đồng Nai,
Trúng 816 Cần Thơ
491
24-12-19Bến Tre: 393,355,
Vũng Tàu: 268,375,
Bạc Liêu: 894,683
Trúng 393 Bến Tre,
Trúng 268 Vũng Tàu,
Trúng 894 Bạc Liêu
606
23-12-19TP HCM: 279,758,
Đồng Tháp: 300,316,
Cà Mau: 924,132
Trúng 279 TP HCM,
Trúng 300 Đồng Tháp
448