Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :12-12-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
12-12-19 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
11-12-19Đồng Nai: 19,
Cần Thơ: 49,
Sóc Trăng: 12
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
214
10-12-19Bến Tre: 48,
Vũng Tàu: 86,
Bạc Liêu: 37
Trúng Bạc Liêu249
09-12-19TP HCM: 74,
Đồng Tháp: 00,
Cà Mau: 74
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
264
08-12-19Tiền Giang: 76,
Kiên Giang: 30,
Đà Lạt: 13
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
239
07-12-19TP HCM: 18,
Long An: 70,
Bình Phước: 95,
Hậu Giang: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
06-12-19Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 48,
Trà Vinh: 16
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
237
05-12-19Tây Ninh: 99,
An Giang: 01,
Bình Thuận: 87
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
263
04-12-19Đồng Nai: 95,
Cần Thơ: 72,
Sóc Trăng: 20
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
286
03-12-19Bến Tre: 63,
Vũng Tàu: 33,
Bạc Liêu: 19
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
247
02-12-19TP HCM: 84,
Đồng Tháp: 11,
Cà Mau: 89
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
230
01-12-19Tiền Giang: 04,
Kiên Giang: 38,
Đà Lạt: 24
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
261
30-11-19TP HCM: 98,
Long An: 60,
Bình Phước: 37,
Hậu Giang: 71
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
257
29-11-19Vĩnh Long: 86,
Bình Dương: 60,
Trà Vinh: 04
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
244
28-11-19Tây Ninh: 25,
An Giang: 77,
Bình Thuận: 80
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
273
27-11-19Đồng Nai: 64,
Cần Thơ: 96,
Sóc Trăng: 15
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
262
26-11-19Bến Tre: 76,
Vũng Tàu: 02,
Bạc Liêu: 07
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
254
25-11-19TP HCM: 39,
Đồng Tháp: 05,
Cà Mau: 06
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
252
24-11-19Tiền Giang: 89,
Kiên Giang: 22,
Đà Lạt: 30
Trúng Kiên Giang232
23-11-19TP HCM: 23,
Long An: 47,
Bình Phước: 56,
Hậu Giang: 99
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
252
22-11-19Vĩnh Long: 00,
Bình Dương: 32,
Trà Vinh: 66
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
259
21-11-19Tây Ninh: 23,
An Giang: 41,
Bình Thuận: 84
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
233
20-11-19Đồng Nai: 74,
Cần Thơ: 37,
Sóc Trăng: 99
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
235
19-11-19Bến Tre: 26,
Vũng Tàu: 16,
Bạc Liêu: 47
Trúng Bến Tre279
18-11-19TP HCM: 10,
Đồng Tháp: 93,
Cà Mau: 21
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
240
17-11-19Tiền Giang: 69,
Kiên Giang: 88,
Đà Lạt: 40
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
253
16-11-19TP HCM: 43,
Long An: 26,
Bình Phước: 63,
Hậu Giang: 87
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
15-11-19Vĩnh Long: 38,
Bình Dương: 10,
Trà Vinh: 80
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
231
14-11-19Tây Ninh: 19,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 87
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
263
13-11-19Đồng Nai: 96,
Cần Thơ: 67,
Sóc Trăng: 14
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
256
12-11-19Bến Tre: 56,
Vũng Tàu: 25,
Bạc Liêu: 88
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
229
11-11-19TP HCM: 00,
Đồng Tháp: 01,
Cà Mau: 09
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
293