Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :05-07-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
05-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
04-07-20Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 50
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
349
03-07-20Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
348
02-07-20Bình Định: 72,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 41
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
316
01-07-20Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 68
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
327
30-06-20Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 29
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
311
29-06-20TT Huế: 41,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
383
28-06-20Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
354
27-06-20Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
383
26-06-20Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 27
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
376
25-06-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 17,
Quảng Bình: 79
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
365
24-06-20Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 00
Trúng Khánh Hòa364
23-06-20Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
350
22-06-20TT Huế: 44,
Phú Yên: 42
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
361
21-06-20Kon Tum: 61,
Khánh Hòa: 95
Trúng Khánh Hòa334
20-06-20Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
375
19-06-20Gia Lai: 29,
Ninh Thuận: 92
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
322
18-06-20Bình Định: 59,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
358
17-06-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 88
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
357
16-06-20Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 48
Trúng Quảng Nam351
15-06-20TT Huế: 85,
Phú Yên: 81
Trúng TT Huế342
14-06-20Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 21
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
13-06-20Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
344
12-06-20Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
342
11-06-20Bình Định: 46,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 82
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
339
10-06-20Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
349
09-06-20Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
388
08-06-20TT Huế: 91,
Phú Yên: 02
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
343
07-06-20Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 27
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
06-06-20Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
345
05-06-20Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 18
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
347
04-06-20Bình Định: 09,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 05
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
355