Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :05-07-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
05-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
04-07-20Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
03-07-20Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
250
02-07-20Quảng Bình: 30,
Bình Định: 37,
Quảng Trị: 16
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
273
01-07-20Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 47
Trượt265
30-06-20Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
234
29-06-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế237
28-06-20Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
259
27-06-20Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
26-06-20Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 07
Trúng Ninh Thuận252
25-06-20Bình Định: 98,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 58
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
24-06-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
23-06-20Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
271
22-06-20TT Huế: 73,
Phú Yên: 86
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
218
21-06-20Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
272
20-06-20Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
265
19-06-20Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
232
18-06-20Bình Định: 44,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 76
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
245
17-06-20Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
16-06-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
244
15-06-20TT Huế: 19,
Phú Yên: 40
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
239
14-06-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
232
13-06-20Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
262
12-06-20Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
254
11-06-20Bình Định: 58,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 85
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
262
10-06-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
235
09-06-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
231
08-06-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
07-06-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
06-06-20Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
246
05-06-20Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
241
04-06-20Bình Định: 19,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 23
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
277